Skip to main content
臨床心理輔導及學習支援服務
文章分享
舞動治療及小遊戲


停課已有一段日子,雖然復課有期,
但孩子始終留在家中的時間較多。
小編邀請了舞動治療師 Lilly 胡姑娘
為我地分享什麼是舞動治療及小遊戲。

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子玩樂,只為快樂嗎?


「玩樂」是什麼?玩樂除了玩與樂,
還有什麼深層的意義呢?

玩樂是孩子的權利,
而孩子亦透過不同的玩樂去認識世界及建構認知,
玩樂,其實是好的東西。

今天我們邀請了臨床心理學家,為我們分享玩樂的深層意義!

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


孩子是父母的一面鏡子,管教模式如何,
孩子的性格特與亦如何,
今天,小編邀請臨床心理學家,
為我們分享不同的管教模式。


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子《拆字法》


* 名額已滿,多謝支持!

* 已回留言的朋友,煩請於一星期內,
私信郵寄及收件人的資料,謝謝!

《拆字法》是較為常用的中文認字技巧,
今日小編透過短片跟大家一起分享!

# 家長如有興趣,可留言說出一種拆字法,
我們會送出一把拆字尺給你。

# 名額50名,先到先得!

* 已讚好,代表收到你的郵寄資料,謝謝!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子倒退行為


有些家長會投訴孩子的 BB 行為,
有些家長則頗為享受,
其實過份的幼稚 (倒退) 行為,
可能係因為心理因素影響,
今天,小編請了臨床心理學家為我們分享孩子的倒退行為。


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


近排家長同小朋友都可能多咗時間留在家,
有些家長表達親子關係好咗,
但亦有家長表示親子關係變得緊張😔,
我哋親子心理小教室會在星期一分享家長常遇到的管教問題,
星期五會邀請心理學家或資深社工解答家長嘅留言!
歡迎你也在此分享家中情況或心得!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


身教重於言教,父母的管教模式,
直接影響孩子的成長,
就等我地臨床心理學家,
為大家分享不同的家長管教模式。


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子不一樣的 DSE


考試本來已經有壓力,公開考試尤甚,
在疫情下的DSE,可以說是高壓。
作為過來人,除了經驗分享,
我地仲可以做啲咩去幫忙呢班大時代的學生?
今日小編邀請了臨床心理學家鮑姑娘為我地分享一些心得。


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


近排家長同小朋友都可能多咗時間留在家,
有些家長表達親子關係好咗,
但亦有家長表示親子關係變得緊張😔,
我哋親子心理小教室會在星期一分享家長常遇到的管教問題,
星期五會邀請心理學家或資深社工解答家長嘅留言!
歡迎你也在此分享家中情況或心得!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子焦慮 · 沒完 · 沒了


焦慮是什麼?是緊張?在意或是在意一啲人與事?
但如果過份緊要、在意,可能引申好多問題。
今日有請臨床心理學家為我地分享焦慮是什麼。


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子無條件


父母對子女的愛是無條件,
剛出生的時候,我們只想他們身體健康,開心快樂,
當他們日漸長大時,我們的要求亦會不自覺提高!
小編也會時刻提醒自己,「勿忘初心」!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


在兒童的成長過程中,會有著不同的成功及失敗的經驗,
作為父母,我們應告訴孩子,過程遠比結果重要,
只要你曾經付出,已是一個寶貴的經驗。


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子《泥膠樂趣多》


小編好鍾意比女女同學生玩泥膠,
因為泥膠除左可以訓練小手肌,
亦可以認字同舒緩情緒,
今日分享兩個玩法給大家參考。

家長如有其他玩法,歡迎留言!

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子SEN 孩子的「時空機」


小朋友停課留喺屋企,家長又要提佢哋唔好只係打機,
仲要提佢哋要早瞓、準時網上上堂等等 ......

小編今日請咗臨床心理學家,
講解一吓點樣趁住停課,
幫助 SEN 學童練習時間管理

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


近排家長同小朋友都可能多咗時間留在家,
有些家長表達親子關係好咗,
但亦有家長表示親子關係變得緊張😔,
我哋親子心理小教室會在星期一分享家長常遇到的管教問題,
星期五會邀請心理學家或資深社工解答家長嘅留言!
歡迎你也在此分享家中情況或心得!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子嬰幼兒按摩家長心得展


最近因疫情原故,好多大小朋友都留在家中,
爸媽正好有時間為寶寶進行按摩,建立親子關係之餘,
也可促進寶寶不同方面的成長!一齊看看其他家長的心得,
今日開始為你的寶寶進行嬰兒按摩吧!

「牽小手」嬰幼兒支援計劃

...........................................................................................................


# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


依賴,某程度上是需要,孩子依賴,其實有很多原因,
可能是信心不足,可能是需要陪伴與鼓勵,
今天,
小編邀請了臨床心理學家為大家分享處理孩子依賴行為的心得!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子「他」去哪裡了?


生、老、病、死是人生的必經階段,
當面臨有親友離世,我們會感到難過,
亦會疑惑應否告訴孩子,或是怎樣告知,
今次,小編請左臨床心理學家馮姑娘為我地分享!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


近排家長同小朋友都可能多咗時間留在家,
有些家長表達親子關係好咗,
但亦有家長表示親子關係變得緊張😔,
我哋親子心理小教室會在星期一分享家長常遇到的管教問題,
星期五會邀請心理學家或資深社工解答家長嘅留言!
歡迎你也在此分享家中情況或心得!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子幫助幼兒舒緩情緒 4 部曲


小朋友情緒波動時,大人往往都想盡快「息事寧人」,但有沒有想過要「息事」之前,首先要「寧人」呢?

看看下面 4 部曲?由簡單開始,練習觀察,留言分享小朋友不同情緒時的身體反應,即有機會穫得「淘氣小子」小玩具陪伴孩子經驗不同情緒。數量有限,送完即止。

例如:緊張時會瞪大眼睛 👀

「牽小手」嬰幼兒支援計劃

...........................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


近排家長同小朋友都可能多咗時間留在家,有些家長表達親子關係好咗,但亦有家長表示親子關係變得緊張小朋友玩玩具固然開心,但如何讓他們開開心心、自動自覺地收拾呢?我地今次邀請左我地既心理學家同我地分享一些方法!

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


遊戲 : 執書包

又係時候同大家分享小遊戲,
今日想介紹《執書包》既遊戲,
執書包,原來都可以好好玩﹗


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


佢又 “失控” 啦!


孩子很多時候,是行動比言語表達來得快,手快過口!
家長可以慢慢引導孩子用言語去表達自己的需要與感受,
當然身教亦很重要,始終說話也可以是傷人的「武器」。

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子親子心理小教室


近排家長同小朋友都可能多咗時間留在家,
有些家長表達親子關係好咗,
但亦有家長表示親子關係變得緊張😔,
我哋親子心理小教室會在星期一分享家長常遇到的管教問題,
星期五會邀請心理學家或資深社工解答家長嘅留言!
歡迎你也在此分享家中情況或心得!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


親子心理小教室


每個人也需要娛樂,打機無疑是種減壓的方法,
但如何玩得合時與合宜呢﹖這也是一門學問啊!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


SEN 孩子在家中的「情緒放電」?


每個人都需要 me time,大人可以做自己喜歡的事,
小朋友也需要好好放電,如何放得合時與合宜呢?


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


頑皮老友記


正所謂 家有一老,如有一寶。長者有豐富人生的經驗,
但同樣地喜歡玩,喜歡做自己想做的事,
如何與他們融洽相處,也是一門高深的學問啊!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

遊戲 : 情緒天文台、情緒對對碰

每個人也有情緒,我們可以透過一些小遊戲,
教導孩子認識與表達情緒。

歡迎留言「情緒」,我們會送一套情緒卡給你!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

親子心理小教室


近排家長同小朋友都可能多咗時間留在家,
有些家長表達親子關係好咗,
但亦有家長表示親子關係變得緊張😔,
我哋親子心理小教室會在星期一分享家長常遇到的管教問題,
星期五會邀請心理學家或資深社工解答家長嘅留言!

歡迎你也在此分享家中情況或心得!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子有幼兒,點 HOME OFFICE?2


幼兒需要學習,其實家長也如是,作為家長,
我們也可以如實告知孩子我們的正忙著,
讓他們學習等待,互相體諒,也是 HOME OFFICE 磨練的好時機!

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

遊戲 : 找找看

各位牽小手的朋友﹕

大家好!幼兒在家,可能真係有點悶,今日介紹一個小遊戲給大家,
除了幼兒,其他朋友仔都可以玩架!

如果大家有其他遊戲介紹,歡迎留言給我們!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

有幼兒,點 HOME OFFICE?


快來投票!

A 👍 B 💟 C 😄 D 😮 E 😢 F 😡

小編的女兒今年 3 歲,在 home office 的日子,真的感觸良多,
唔知有無人同我一樣呢?


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


星期一的下午,有咩好做?可以試下用筆黎玩遊戲!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

故事聯想法,認字好方法


影片中社工為你介紹如何運用「故事聯想法」
把字的部件串成有趣故事,
使小朋友有效認記生字。
裏面還有應用時的注意事項,快些看看吧!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


愛在恐「荒」的日子


疫情也許會引起恐「荒」,害怕生病、擔心沒有足夠的防護物資,
但請不要遺忘,愛一直都在,
因為愛,有些人可以無私地分享自己的資源,
默默地付出,我們在愛人的同時,也要懂得自愛,
好好關心自己,留意自己的情緒,愛人愛己。


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


在家抗疫,猶如戰場?


因為疫情的緣故,我們與孩子相處的時間,可能多左!
因為相處時間多左,孩子間之爭執都會多左,
我地點先可以將爭執化做溝通呢?


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

抗疫篇  -「你就好啦,Home office!」

在現時的環境,不少人也是在家工作 (home office),小編亦是,
只是作為一個媽媽,在家工作,其實都有唔少既難處!


............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子
遊戲 : 潛烏龜

大家好!唔知大家有無玩過潛烏龜的遊戲?
不如我地今日就透過玩潛烏龜,分辨一些有青之部件的生字啦!


如果想知道生字的讀音與筆劃,可以瀏覽以下的網址:

https://www.edbchinese.hk/lexlist_ch/searchpane.jsp

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

協助家長陪伴孩子面對疫「情」小錦囊

因為疫情,小朋友停課之餘,
家長的日常生活和工作亦可能出現不少變化,
但其實小朋友明白發生什麼事嗎?他們最近的心情會比大人輕鬆?
家長又可以如何回應小朋友的情感需要呢?

希望依個【協助家長陪伴孩子面對疫「情」小錦囊】可以幫到大家,
讓小朋友和大人一起在抗疫中互相支持 💛

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子


停課不停學:猜猜圖像中的字

停課不停學 📝

鑑於近日的疫情及社會狀況,全港學校需延遲復課。
在此期間,小朋友可以學習有關疫情的常見字詞,
讓學生在家中也能持續學習,豐富字庫。


讓小朋友可猜猜圖像中的字,並在本帖文/相片留言,
分享他們的答案,稍會 inbox 你認讀該字的策略❗


各位大小朋友,保持學習的心態,一同加油吧!

「越寫悅愛」讀寫障礙學童支援計劃

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

識心寶物

留言可在 inbox 獲得更多資訊 😊


小朋友的語言能力仍在發展中,而且也仍在學習如何恰當表達情緒,
有時都會有鬧情緒的情況令照顧者頭痕。

以下是一些小錦囊,希望可以幫到大朋友處理小朋友的情緒。


歡迎在本帖文/相片留言,
分享一個你認為能有效安撫小朋友情緒的方法,
稍後我們會inbox你【識心寶物】幼兒情緒小冊子,
當中內容更豐富喔!

各位大朋友,一同在育兒路上加油!


「牽小手」嬰幼兒支援計劃

............................................................................................................

# 分享了 信義會臨床心理輔導學習支援服務專頁全新 的帖子

國際學校學生 創意義教英語


基督教香港信義會日前與香港加拿大國際學校組織Lilypad
一同舉辦「漫遊英語世界」活動,
由成員與孩子一起在英語的語意環境中,
用不同的活動與遊戲玩樂,增加他們接觸英語的機會。
這班國際學校的學生用行動證明,其實要小朋友學好英語並不難。

............................................................................................................

# 分享了 蘋果新聞 的帖子群育遷校


堅信小孩不壞  棄商執教鞭  非一般校長與逾千童同行

............................................................................................................

# 分享了 01港聞 的帖子


如何從小教音樂?

音樂遊戲是最自然的教法,能加強聽覺的敏感度與專注力

............................................................................................................

# 分享了 http://www.cup.com.hk 的帖子


人人也應有良好及適切的教育


有誰沒有障礙?

近視遠視都是障礙

態度才是最大的障礙

吳達明教授
SEN Rights 副主席

............................................................................................................

# 分享了 香港01 的帖子


香港首位街頭「義診」的精神科醫生嚴始立:
「我們不可再讓精神病露宿者自生自滅」

希望這班城市遺民所得到的醫療服務,與其他市民一樣,是平等的。

............................................................................................................


# 分享了The News Lens 關鍵評論網的帖子提醒自己


努力的你,

把自己鍛鍊得非常強大
所以一路上無堅不摧

但怎樣強大,
都會遇上不能衝破的路
這條路,叫「樽頸」

把自我縮小,
回復當初謙卑的自己 . . . . . .

你就能慢慢地,
突破「樽頸」

............................................................................................................


# 分享了Dustykid的帖子給街友免費理髮


有時候,一個微笑就已經能讓他們的孤單的心溫暖好久好久。

也許因為一個髮型的改變,讓這個人的一生而因此有了改變,
這樣的善舉就變得更有意義了。

............................................................................................................


# 分享了BOL美麗日報的帖子七個星期大BB 戒掉夜奶實戰篇


對於新手爸媽來説,無止境的餵奶、打嗝、換片像是無限輪迴。。。

最難熬的時刻必定是餵夜奶!

打從丘 BB 三星期大,每晚半夜要吃奶時,
在旁老公便會問"究竟幾時先會戒夜奶?"
更會與朋友訴說不夠瞓。
朋友跟他說"加油吧!最少三個月大才會戒掉!",
像是鼓勵的一句,卻把他深深打入谷底。。。
結果,丘 BB 是在七個星期大就不用再吃夜奶了!
究竟是怎樣做到的?

............................................................................................................


# 分享了Oh爸媽的帖子科學改變命運 會考12分也可走出年賺百萬路


當每一個行業都有出路,問題是家長讓子女選了自己喜歡的行業嗎?

科學講求創意,沒有標準答案,人生也一樣,沒有一式一樣的。

「星之子」陳易希


............................................................................................................


# 分享了 TOPick 的帖子與別不童﹕曾躲廁所苦讀 終成物理治療師 讀障無阻有志者追夢


當得知孩子患有學習障礙,家長難免忐忑不安,

擔心他們讀書不成,未來的路也變得難行。

兩名患有讀寫障礙的青年,他們小時候連字的左右也分不清,
默書經常零蛋,一個在中學時慘被踢出校;
另一個把書桌搬入廁所,希望自己專心讀書。
誰會想到他們長大後會成為物理治療師和飛機工程人員。

他們的經歷告訴大家,即使是有學習困難的孩子,
一樣能達成夢想,闖出自己的一片天。

............................................................................................................


# 分享了 明報新聞網 的帖子幼兒的語言發展階段

如果你的小朋友 . . .


未能跟從課堂指令
未能回答問題
未能理解說話內容

又或者 . . .
未能命名物件名稱
未能運用恰當詞彙
句子簡短
句子文法錯誤
詞不達意

就需盡快尋找言語治療師作評估 !

............................................................................................................

# 分享了 創思成長支援中心 的帖子


微電影【生如夏花】

故事講述一個有讀寫障礙的小學生一直欠交一份

題目為「與眾不同的我」的作文功課。

老師向他的媽媽投訴,並提出要他們考慮轉校的要求。
這份作文功課引發母子二人在學習和自身價值上的一場小問答 ,
並帶出一個疑問 : 「年紀愈小愈是孩子學習的黃金時間,
誰在扶持他們的成長,誰又在拖延他們的生命?」

............................................................................................................

# 分享了 香港01 的帖子


【言語治療師】我的第一份自製玩具

唔好睇少呢個「遮住」來玩嘅遊戲,

對小朋友語言發展好有幫助架!
今晚即刻試玩啦!


............................................................................................................

# 分享了 Oh爸媽 - ohpama.com 的帖子


晴信「生命的鑰匙」講座暨嘉許禮


「晴信」特殊學習障礙兒童支援及網絡計劃於2016年7月2日
舉行「生命的鑰匙」講座暨嘉許禮,
讓社會人士對特殊學習障礙兒童有更多認識,
亦同時表揚參與計劃的學童在過程中的努力和成長。

是次活動邀請了社聯行政總裁蔡海偉先生、
兒科臨床助理教授陳鳳英醫生、
「星之子」黃深銘同學及其家長和
屯門中華基督教會譚李麗芬紀念中學副校長為大會主禮,
與大家分享認識及培育有讀寫障礙學童的方法及心路歷程,
讓社區人士及家長對學童有更多認識及接納。

與此同時,歌手楊千嬅和方力申亦透過短片
向學童及家長說出鼓勵的說話,表揚學童及家長的努力。

晴信」特殊學習障礙兒童支援及網絡計劃
由致富證券有限公司及攜手扶弱基金贊助,
為有特殊學習障礙的學童(SPLD)及其家庭提供支援服務,
包括專業評估、有系統而全面的小組訓練及相關資訊,
亦推動社區人士認識學障兒童及青少年的需要,增強接納及接觸點。
期望讓學童們在得到支持的環境下建立正面的學習及生活經驗,
令他們一樣可以有自信、快樂地成長。

1.「生命的鑰匙」講座。

2.兒科臨床助理教授陳鳳英醫生於活動上分享。

3.嘉賓於台上完成拼圖作品,
寓意一同為學童的生命帶來色彩,讓學童快樂地成長。

4.頒獎後,嘉賓、義工與工作人員於活動結束後合照留念。

............................................................................................................


# 分享了《信念》 的文章拒做火爆爸媽


想小朋友心悅誠服,保持良好親子關係,
爸媽發火前記得停一停,諗一諗。


............................................................................................................


# 分享了 Oh爸媽 - ohpama.com 的帖子


自閉童自願接觸服務犬  媽媽感動落淚


「特殊兒童經常被別人忽略及缺乏照顧,很需要社會多加關注。
一對定居於日本的美國夫婦,
經過多次努力終於為患有自閉症的兒子找來一隻服務犬,
眼見兒子願意接觸牠,媽媽被畫面感動得落淚。」

............................................................................................................

由 BASTILLEPOST 巴士的報上載
注意力不足/過度活躍症(ADHD)父母如何幫孩子?
如何協助有專注力失調及過度過躍症的學童
學海無「挨」
貧與富正面價值觀的建立
奬勵與管教
自閉症學童的困惑
讀寫障礙學童全港逾萬 (20110902 - 太陽報)
信義會首製讀寫障礙教材 (20110902 - 星島日報)
讀寫障礙生免費領教材 (20110902 - 大公報)
學機構贈500教材 (20110905 - 經濟日報)
學前康復名額不足    特殊童苦等15個月
教仔心經:讀寫障礙 愈避愈難解
廖秀冬照腦解多年謎團
8歲前治療 可改善問題
女兒有讀寫困難 醫生媽媽助建能力感